Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S STOCKHOLM

S/S STOCKHOLM

Reg: 5759 Byggd: 1900 Varv:Blohm&Voss, Tyskland
DW: 12.606 BR: 12.835
Mått:167,7 x 18,9 x 10,5 Fart:15,0
Pass: 1:a klass 210, 2:a klass 210 3:e klass 1.120
Byggd för NEDERLANDSCHE AMERIKAANSCHE STOOMV MAATS (HOLLAND AMERIKA LINIEN), Holland. S/S POTSDAM.
Inköpt 1915 till REDERI AB SVERIGE-NORDAMERIKA, Göteborg. S/S STOCKHOLM.
Ombyggd 1922 vid Götaverken till oljeeldning.
Såld 1928 till HVALFANGER A/S ATLAS, Norge.
Ombyggd 1929 vid Götaverken till valkokeri. Levererad med namnet S/S SOLGLIMT. Nytt BR: 12.279.
Rederiet uppköpt 1930 av THOR DAHL, Sandefjord.
Överförd 1931 på RED AB ODD.
Uppbringad 1941 I Antarktis av tyska hjälpkryssaren PINGVIN.
Överförd 1941 till DEUTSCHE KRIEGSMARINE (ERSTE DEUTSCHE WAHLFANGERS) Använd som förrådsfartyg i Franska hamnar, fortfarande under namnet S/S SOLGLIMT.
Sänkt 1942 i Cherbourg efter upprepade flyganfall. Bärgad, men ej iståndsatt.
Sänkt som "blockschiff" i Cherbourg under namnet S/S SONDERBURG
Vraket bärgat ur hamnen och skrotades 1947.
S/S STOCKHOLM
Notera texten under kortet - fotografiet är taget 11/12 1915, den dag som Svenska Amerika Linien startade sina seglingar.
Förmodligen är vykortet ett av de äldsta, poststämplat den 31/12 1915

S/S STOCKHOLMS/S STOCKHOLM

S/S STOCKHOLMInteriör bilder av 3:e klass hytt, matsal och damsalong.


Interiör bilder av Cabin-Klass Läs och skrivrum, matsal A och röksalong.

Ej rederivykortLuckan i fören går att öppna. Dragspel med bilder vecklas ut, se nedan

S/S STOCKHOLM
S/S POTSDAM
S/S STOCKHOLM
S/S POTSDAM
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år