Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
T/S DROTTNINGHOLM

T/S DROTTNINGHOLM

Reg: 6277 Byggd: 1905 Varv: A Stepens&Sons, Skottland
DW: 8 450 BR: 11 182
Mått: 158,6 x 18,4 x 11,6 Fart: 17
Pass: 1:a klass 426, 2:a klass 286, 3:e klass 800
Byggd för ALLAN LINE SS CO, Skottland. T/S VIRGINIAN
Övertogs 1914 av BRITTISKA AMIRALITETET och ändrades till trupptransportfartyg
Senare ändrad till hjälpkryssare
Rederiet uppköpt 1915 av CANADIAN PACIFIC SS LTD, Canada
Fartyget återlämnat 1920 till rederiet efter fullbordad krigstjänst
Inköpt 1920 av REDERI AB SVERIGE-NORDAMERIKA, Göteborg. T/S DROTTNINGHOLM
Ombyggd och moderniserad 1922-23 vid Götaverken
Såld 1946 till SOUTH ATLANTIC LINES INC (SVENSKA AMERIKALINIEN), övertogs först 1948 och fick namnet T/S BRASIL
I trafik för HOME LINE
Såld 1951 till MEDITERRANEAN LINES INC (HOME LINES), Panama
Efter en större ombyggnad i Italien sattes hon i fart 1951 under namnet S/S HOMELAND för HAPAG LLOYD
Upphuggen 1955 i Trieste

Notera texten "Ångaren Drottningholm" fast kortet är taget som S/S VIRGINIAN
första rederikortet av Drottninghom?Fotokopia


Interiör
1:a klass matsal. 2:a klass Röksalong 2:a klass musiksalong

Interiör 3:e klass
Röksalong, Hytt, Musiksalong och sällskapsrum


Bar


Writing room


Promend garden lounge


S/S VIRGINIAN - ALLAN LINE

T/S BRASIL - HOME LINES

T/S BRASIL - HOME LINES

S/S HOMELAND - HAPAG LLOYD

S/S HOMELAND - HAPAG LLOYD