ÅTER BRYGGAN
TILL REDERIER
FARTYGSINDEX
OM KOMMANDOBRYGGAN
TILLBAKA
LITE OM MIG OCH SAMLANDET.

Jag som gör KOMMANDOBRYGGAN heter Mats och har i över 35 år samlat material till denna sida.
Uppväxt på Hisingen i Göteborg med hamn och varv inpå knutarna fångades intresset för sjöfart tidigt. Strövtåg i den vid denna tid livaktiga inre hamnen, åskådare till stapelavlöpningar vid Götaverken var nog grunden för detta intresse.
Jag har dock aldrig haft någon yrkesmässig anknytning till sjöfarten. 1966 träffade jag en bekant till mina föräldrar som noterade mitt intresse för båtar. Han lovade att skicka mig bilder på fartyg som han hade på sitt kontor. Jag tror att han jobbade på Moore-McCormacks Stockholmskontor.
Efter ett tag kom fyra kort på amerikanska fartyg, du kan se bilderna längre ner på sidan.
Jag bestämde mig för att kolla om även svenska rederier gav ut kort på sina fartyg. Jag traskade runt på alla rederikontor jag kunde hitta i Göteborg och tiggde vykort. Samlingen växte och snart började jag även skriva tiggarbrev till avlägset belägna rederikontor i Stockholm, Trelleborg..
Även fartygen i hamnen fick besök av mig. Vid ett sådant tillfälle var jag på väg att snubbla från en svajig landgång. Med ena benet i fångstnätet och andra benet på kajen fick jag hjälp av en ilsken stuveriarbetare att komma upp på land igen. Men visst var det värt risken när man ser det fina Chrismas Greetings kortet här nedan på M/S TÖNSBERG.Så där höll det på några år, tills andra intressen tog överhanden. I början av -80 talet kom samlingen upp igen från källaren och samlandet tog fart igen. För tillfället har jag ca 1.500 vykort i min samling, kort som jag tiggt från rederier, bytt till mig av andra samlare eller köpt på antikvariat, vykortsmässor etc.
VYKORTEN


Jag har försökt att koncentrera mig på vykort som getts ut av rederier eller varv. Dessutom samlar jag kort som använts ombord , poststämplade med en hälsning från någon i besättningen, ofta kort som framställts av fotografer verksamma i hamnarna.
Rena "pressbyråkort" eller vykort framställda av förlag som vänder sig direkt till samlare är jag som regel ointresserad av. Det ska finnas någon form av koppling till fartyget för att jag ska vara intresserad av vykortet.
I en del fall kan det vara svårt att veta något om kortets ursprung, särskilt gäller detta alla färjor, så det slinker säkert med ett och annat kort som faller utanför huvudkategorin.
Transatlantic gav 1908 ut en serie vykort på sina moderna lastångfartyg. Vad jag vet är detta den första serie vykort som något rederi lät trycka upp. Enstaka äldre kort finns naturligtvis, i första hand på passagerarfartyg, men dessa kort tycks vara mer sporadiskt framtagna.
Under -30 talet började det bli allt mer vanligt att rederierna framställde vykort av sina fartyg. I första hand på alla de handelsfartyg som också tog ett begränsat antal passagerare. Under svensk sjöfarts glansdagar under 50-60 talen gav snart sagt alla rederier ut vykort på sina fartyg. Även en del varv lät trycka upp vykort på de fartyg som man byggt.
Denna trevliga vykortstradition avtog i takt med den tilltagande sjöfartskrisen under slutet av 1900-talet.
Idag förs traditionen vidare av färjerederierna samt enstaka lastrederier. Wallenius utgör ett glädjande undantag som fortfarande låter framställa vykort av sina biltransportfartyg.modell

Webbmastern i förberedelsearbetet med denna sajt.
Skrovet är färdigt och däcket är under arbete.
Det kommer dock att dröja ytterligare minst 35 år innan
KOMMANDOGRYGGAN
är färdig.

hamn

Webbmastern, till höger, på ett tidigt
researchuppdrag i Göteborgs hamn.

sjosatt
Sjösättning från Götaverken
S/S KRATOS
S/S KRATOS
SVENSKA SYD-AFRIKA LINIEN (TRANSATLANTIC)
Ett av de första rederiutgivna vykorten.


Mina fyra första vykort

BRASIL
M/S BRASIL and M/S ARGENTINA
SAVANNAH
N/S SAVANNAH
S/S UNITED STATES
S/S UNITED STATES and S/S AMERICA
S/S CONSTITUTION
S/S CONSTITUTION and S/S INDEPENDENCE
ÅTER BRYGGAN
TILL REDERIER
FARTYGSINDEX
OM KOMMANDOBRYGGAN
TILLBAKA