ÅTER BRYGGAN
TILL REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA 

Välkommen till
KOMMANDOBRYGGAN.
En vykortspresentation av svenska rederiers fartyg
från ånga till HSS.


Här kommer du att finna information om svensk sjöfart från ångfartyg till moderna snabbfärjor. Någon fullständig presentation kommer det dock aldrig att bli. Endast fartyg där rederi eller varv gett ut vykort som jag har i min samling kommer att finnas med. Eftersom det är en presentation av svensk sjöfart är det bara rederiernas svenskflaggade fartyg som tas med, även om det finns några undantag från denna regel. Det kommer till slut att bli en hel del ändå. Till att börja med finns bara några rederier presenterade men min förhoppning är att tillföra nya rederier och dess fartyg successivt.
Vill du veta mer om mig och bakgrunden till KOMMANDOBRYGGAN, läs här.
Om det är något särskilt rederi du vill se presenterat så skicka mig ett mail.
Kommandobryggan@Hotmail.com
NAVIGERA FRÅN KOMMANDOBRYGGAN

Min förhoppning är att du snabbt ska lära dig att hitta rätt på sidan.
Längst upp på varje sida ligger KOMMANDOBRYGGAN, det är härifrån du letar dig fram till nästa sida. Tittar du på en fartygssida kan du därifrån bläddra vidare till samma rederis nästa, alternativt tidigare, fartyg antingen i bokstavsordning eller åldersordning. Obs att åldersordningen räknas efter det år som rederiet anskaffade fartyget, alltså inte byggnadsår. Du kan också enkelt ta dig tillbaka till startsida eller till de olika huvudsidorna.


TEKNIK

För att bespara dig allt för långa nerladdningstider har jag valt att begränsa antalet vykort på varje sida. Där jag har flera kort att visa på samma fartyg har jag lagt in thumbnails. Du kan sedan välja om du vill se alla kort i full storlek, eller bara väljer de kort du vill se.
Jag har försökt att lägga in alla kort så att de ska avbildas i kortets autentiska storlek på din skärm. Detta förutsätter att du valt skärmupplösningen 800x600.
Tyvärr har jag haft en del problem med att läsa in en del kort. Korten blir rasterrutiga, särskilt gäller detta kort som i orginal är av s.k offsettryck. Om någon vet lösningen på detta problem så dela gärna med er till mig med denna kunskap.


FAKTA

Varje fartyg presenteras med faktauppgifter. Jag tror inte att dessa uppgifter kräver någon vidare förklaring. Dock avser förkortningen "Reg" fartygets registernummer i svenska skeppsregistret, fram till dess att dessa registernummer upphörde att föras. Efter detta år för Klubb Maritim en inofficiell numrering och fortsättningsvis är det detta reg. nummer som anges.
För svenska byggnadsvarv gäller gängse förkortningar tex EMV för Eriksberg, KMV för Kockums etc. Läs mer om varven här. Det är min förhoppning att uppgifterna ska vara korrekta. En svårighet är dock att faktauppgifter om fartyg kan variera beroende på vilken källa och tidpunkt man använder.
När det gäller fartygens försäljningar och vidare öden blir saken än mer komplicerad. Ofta är det managementbolag, driftbolag och andra konstruktioner som gör det svårt att få fram entydiga uppgifter om fartygets köpare.
Om det efter fartygets nya namn anges parentes med landsförkortning anger detta fartygets nya flaggstat om denna avviker från den nye ägarens land.
Hittar du felaktigheter bland mina uppgifter, sänd mig gärna ett mail om detta. Ange i så fall dina källor så rättar jag till mina fel.
TACK TILL
Broder Urban, som hjälpt mig att lägga upp faktaregister.
Christer OlaussonGöteborgs Sjöfartsmuseum som alltid tar sig tid att hjälpa mig att leta uppgifter i arkivet.
Björn Oscarsson vid ABF Göteborg som lärt mig grunderna i HTML.
Annika Tiger och hennes gratis HTML-skola med tips och idéer till alla "hobbywebbare".


COPYRIGHT

Jag hoppas att du kommer att trivas på denna site över svensk sjöfart.
Jag ber dig dock att respekterna det arbete som jag lagt ner. Därför ber jag dig låta bli att låna material, bilder eller texter, utan att först ha fått mitt skriftliga tillstånd.


KORTEN

Alla foton är ur min samling med vykort. De flesta kort är utgivna av olika rederier, varv eller andra företag med anknytning till sjöfartsnäringen. Dessutom finns en del kort som använts ombord av besättningen. I enstaka fall har jag också använt vanliga "kioskvykort".
I en del fall har rederierna använt samma vykort för att presentera systerfartyg. I sådana fall har jag valt att presentera alla de systerfartyg som anges på kortets baksida var för sig men med samma bild.
Läs mer om vykorten här


BIDRAG

Om du har egna minnen eller andra bidrag angående de fartyg som presenteras, går det bra att maila mig om detta. Är det av allmänt intresse kan jag lägga in ditt bidrag i anslutning till "ditt" fartyg. Obs ditt bidrag vill jag ha i färdigredigerat skick.


LOGGBOKEN
KOMMANDOBRYGGANS GÄSTBOK

Skriv gärna i LOGGBOKEN och dela med dig av dina åsikter. Självklart gäller vanligt hyfs. Det som inte hör hemma i LOGGBOKEN tar jag bort snarast möjligt.

[ Skriv i loggboken] -
[
Läs i loggboken ]
[Guestbook by TheGuestBook.com]KÄLLOR

Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels
Om särskilda källor använts för enstaka rederier anges detta vid detta rederi.ÅTER BRYGGAN
TILL REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA