Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S CARLSHOLM

S/S CARLSHOLM

Reg: 4777 Byggd: 1906 Varv: B&W
DW: 6 100 BR: 3 422
Mått: 111,6 x 14,3 x 7,0 Knop: 10,5

Byggd för A/S DET DANSKE ÖSTASIATISKE KOMPAGNI, Danmark. S/S NIKOBAR
Fick 1907, på första hemresan, brand ombord i höjd med Java. Det tog 12 dagar att släcka elden
Efter provisorisk reparation togs fartyget till Hamburg för reparation
Såld under reparationstiden till AB SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET, Göteborg. S/S CANTON
Överförd 1916, genom byte, till SVENSKA AMERIKA MEXICO LINIEN, Göteborg. S/S CARLSHOLM
Strandade 1934 utanför Finngrundet på resa norrut
Flottogs och togs till Malmö för dockning. Bottenskadorna ansågs så stora att fartyget kondemnerades
Upphuggen 1934 i KöpenhamnS/S CARLSHOLM

S/S CARLSHOLM

S/S CANTON
S/S CANTON