Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S NEW SWEDEN

S/S NEW SWEDEN

Reg: 5537 Byggd: 1913 Varv: Earls Co, England
DW: 10 000 BR: 5 376 Knop:
Mått: 132,5x16,5x7,9 Maskin: 3-cyl trippelångmaskin ihk: 2 200

1913: Levererad till Svenska Amerika Mexico Linien, Göteborg. S/S NEW SWEDEN
1916: Genom ett byte inom Broströnkoncernen övefördes fartyget till Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Göteborg
Fartyget som SAML fick i byte var S/S CANTON. Avsikten var att fartyget skulle ges namnet S/S FORMOSA men detta namnbyte kom aldrig till stånd
1918-05: På resa Genova-Gibraltar träffas fartyget av en torped, vilket leder till att besättningen går i livbåtarna
Ett försök till att bärga fartyget görs, men då fartyget börjar ta in vatten, kapas kabeln
1918-05: Fartyget går till botten