Åter alfa
BRYGGAN
Wicanders Rederi AB
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
VIDAR

S/S VIDAR

Reg: 4786 Byggd: 1907 Varv: Murdoch & Murray, Skottland
DW: 3 530 BR: 2 159
Mått: 86,4x12,9x5,9
1907: Levererad till WICANDERS REDEDERI AB, Stockholm. S/S VIDAR
1912: Bolaget uppköpt av REDERI AB SVEA
1917: Beslagtagen av franska myndigheter i Cherbourg, satt under fransk flagg
1920: Återlämnad till Rederi AB Svea
1939: Såld till Rederi AB Iris, Stockholm
1943: Minsprängd utanför Terschelling. Fartyget höll sig flytande och sattes på land. Efter det att tyska marinen gett order om att bärgningsarbetet måste avbrytas lämnades fartyget åt sitt öde