Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
WALLENIUS LINES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S FAUST

M/S FAUST

Reg: 13387 Byggd: 1985 Varv: Hitachi Zosen, Japan
DW: 28 070 BR: 51 858 Bilar: 6 380
Mått: 199 x 32,3 Knop: 19,5

Utflaggad 1989 till AMERICAN AUTO CARRIERS (WALLENIUS LINES), USA med anledning av amerikanska flaggbestämmelser
2003: Omdöpt till M/S LIBERTY
2011: Såld till Fidelio Ltd Partnership, Marshallöarna
2015: Upphuggen i Kina

M/S FAUST

M/S FAUST