BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKAVENTRAFIKEN AB


Ventrafiken AB bildades som ett kommunalt bolag 1991 för att ombesörja trafiken Landskrona-Ven.

M/S S:T IBB
M/S STJERNEBORG
M/S VEN