Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSOIL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
NIKE

M/T NIKE

Reg: 8349 Byggd: 1939 Varv: GV
DW: 12 550 BR: 8 493
Mått: 145,5 x 18,0 x 11,0 Knop: 13

Såld 1955 till RED AB REX, Stockholm
Ombyggd vid Kieler Howaldtswerke till malmtanker
Levererad 1955, M/S HASSELÖ. Nya tonnagedata, DW: 11 685 BR: 8 493
Såld 1967 till RED AB FJORD, Göteborg
Såld 1967 till ECKHARDT & CO, BRD. För upphuggning
Såld 1967 till HARMA SH. CO, Cypern. M/S HASSEL
Såld 1967 till Shanghai, Kina för upphuggning
Övertogs av Kinesiska staten och tillfördes kustflottan. M/S ZHAN DOU 101
Upphuggen 1967 i Shanghai


hasselo

hasselo

hasselo
M/S HASSELÖ
RED AB REX