Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSMARIN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THYRA

S/S THYRA

Reg: 7230 Byggd: 1925 Varv: Fredriksstad MV, Norge
DW: 3 075 BR: 1 798
Mått LPP: 81,9 x 12,8
1925: Levererad till AB Transmarin, Helsingborg
1942: Sänkt av en mina på den engelska ostkusten. Besättningen räddad