Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
TISNAREN

M/S TISNAREN

Reg: 6050 Byggd: 1918 Varv: GV
DW: 9 347 BR: 5 746
Mått: 133,2x17,1x8,2 Knop: 12
Krigsförlist 1942 i Karibiska sjön efter torpedering/beskjutning av italienska U-båten Cappellini
Besättning och passagerare räddadeTISNAREN