Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
NIKE

S/S SYDIC

Reg: 5653 Byggd: 1914 Varv: J L Thompson
DW: 7 700 BR: 4 272 Mått: 117,3 x 16,4 x 7,2
Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 2 500 Knop: 10
1914: Levererad till Rederi AB Transatlantic, Göteborg. S/S SYDIC
1938: Såld till Rederi AB Rex, Stockholm. S/S TYNNINGSÖ
1942: Minsprängd utanfär Borkum, varefter fartyget gick till botten. Fartyget gick i Östersjön, främst med malm till Tyskland. Besättningen räddad vid förlisningen