Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SKAGERN

S/S SKAGERN

Reg: 5866 Byggd: 1916 Varv: GV
DW: 8 800 BR: 5 842
Mått: 123,9 x 16,4 x 7,2 Knop: 10
Beställd av FÖRNYADE ÅNGFARTYGS AB VIKING, Göteborg
Rederiet köps under fartygets byggtid upp av TRANSATLANTIC, Göteborg
Såld 1938 till RED AB CONCORDIA, Göteborg S/S BELLONA
Såld 1940 till RED AB REX, Stockholm S/S LIDINGÖ
Minsprängd 1/4 1941 utanför Falsterbo på resa Luleå-Tyskland med last av järnmalm
Fartyget sjönk på endast 8 meters djup varför fartyget kom att stå med däcket ovanför vattenytan
Bärgad och reparerad vid Kockums
Minsprängd 6/11 1942 i södra Östersjön vid passage Fehmarn Belt på resa Luleå-Emden med med järnmalm
Fartyget gick till botten men besättningen räddades

SKAGERN

SKAGERN