Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S FAXEN

S/S FAXEN

Reg: 6140 Byggd: 1919 Varv: LMV
DW: 7 000 BR: 4 107 Mått: 109,2x15,4x7,7
Maskin: 3-cyl trippel ihk: 1800 Knop: 10
1919: Levererad till Rederi AB Nord, Stockholm. S/S OVIDIA
1919: Rederiet köps upp av Rederi AB Transatlantic. S/S FAXEN
1921: öveförd på Transatlantic då Rederi AB Nord likvideras
1936: Såld till F Gradus Kugniecibas Akc, Letland. S/S EVERTONS
1939-12: Då fartyget anlöpt Kiel kvarhölls det av Tyskarna och togs till Hamburg
1940: Lasten tas i beslag, men fartyget återlämnas till rederiet
1940: Rederiet tas över av staten
1941: Överförd på Sovjetunionen
1941-06: Uppbringad av Tyska flottan, prisdömd
1941-07: Överförd på Reederi W Schuchmann, Tyskland. S/S ROTERSAND
1942: På resa Rotterdam-Hamburg anfölls fartyget av brittiska torpedbåtar, besättningen gick i livbåtarna.
Fartyget höll sig dock flytande och togs till Emden för reparation
1943: Då fartyget låg i Hamburgs hamn sattes hon i eld i samband med bombningar av staden
1943: Fartyget tas till Wesermünde för reparation
1944: Faryget träffas ånyo av bomber och sänks
1948: Fartyget bärgas åter igen att förs till varv för reparation
1949: Överlämnad till F Grauds-Harlow Ltd, Honduras. S/S EVERTONS
1953: Överförd på Cia Naviera Hondurena, Honduras
1954: Upphuggen i England