Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
EKNAREN

M/S EKNAREN

Reg: 6858 Byggd: 1922 Varv: W Doxford, England
DW: 9 053 BR: 5 243 Knop: 10
Mått:128,8 x 16,4 x 7,6 Maskin: 2-takt enkelv 4 cyl Doxford diesel IHK: 2 600
1917: Beställd av norske redaren V Torkildsen som ångfartyg
1920: Kontraktet köps av Transatlantic som beslöt att ändra maskineriet till diesel
1942: På resa Aden - Kapstaden beskjuts fartyget av Japanska U-båten I-16 och träffas slutligen av en torped som sänker fartyget. Besättningen räddas i livbåtarnaEKNAREN