BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKATHOREKällor     
A A Thore - Metcalfe, Son & CO                                              


THORE-REDERIERNA


1896 grundar Anders Andersson Thore från Jonstorp tillsammans med den engelska mäklarfirman Metcalfe, Son & CO ett rederi som skulle komma att bli grunden för familjen Thores rederirörelse. Året efter inköps rederiets första fartyg, den engelska ångaren S/S DEWDROP som får namnet S/S MERCIA. 1918 avlider A A Thore och samma år säljs rederirörelsens sista fartyg.
1922 återvänder A A Thores son Josef Albert Thore efter att ha arbetat med skeppshandel i England under 30 år. Tillsammans med brodern Nils Martin Thore samt sjökapten A W Nilsson bildas nu Rederi AB Arild. Årets senare bildar Josef Albert Thore Rederi AB Jonstorp tillsammans med F L Hall och A P Hall.
Rederi AB Allians bildas 1926, denna gång är det Nils Martin Thore tillsammans med C A Paulsson och S Smidt som är initiativtagare.
1929 är det dags igen att bilda ännu ett bolag. Även denna gång är det Nils Martin som är initiativtagare till Rederi AB Virginia. Även under de följande åren fortsätter olika grenar av familjen Thore att bilda rederibolag, var för sig med ett eller ett fåtal fartyg. Det skulle dock bli Red AB Virginia som skulle bli det dominerande av alla dessa bolag.
1954 inköps två större motorfartyg från Svenska Amerika Linjen (Broströms), Vasa- och Svaneholm. Under de kommande åren kommer Thorerederierna att införskaffa flera fartyg från Broströms. Om dessa inköp innebar att det också fans ett samarbete mellan dessa rederier i vidare meningen är för mig okänt.
Efter att ha haft den lilla orten Jonstorp som registerort för fartygen blir det 1970 Helsingborg som är fartygens ”hemmahamn”. Här har också bolagens kontor legat sedan många år.
Under slutet av 70talet avvecklas bolagets fartyg succesivt och det sista fartyget bulkern M/S VICTORIA byggd -68, säljs 1977.
Under en tid lever Rederi AB Virginia vidare, nu som delägare i olika fartyg.

BOKSTAVSORDNING
M/S ALBERT THORE 1944
M/S MARTIN THORE 1957
S/S MERCIA 1882
S/S MONGOLIA 1882
S/S MONGOLIA 1909
S/S SCANIA 1921
M/S SKELDERVIK 1958
M/S VICTORIA 1929
M/S VICTORIA 1968
S/S VIRGINIA 1907