Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S WORMO

M/S WORMO

Reg: 8023 Byggd: 1935 Varv: GV/Ö
DW: 1 115 BR: 805
Mått: 67,3x10,9 Knop: 12

Två olika uppgifter om Wormos tjänstgöring under kriget finns. Båda återges nedan med hänvisning till mina källor
Alt 1: T/C 1940 till SVENSKA MARINEN, rustad med minor och kanoner som hjälkryssare no 9
Åter till SVEA 1945
(Källa Länspumpen 1995:3 "Sveabolagets Wormo" av Lennart Persson)
Alt 2: Tjänstgjorde som isbrytare i Göteborgs hamn 17/2-16/3 1940
T/C mars-april 1942 till FISCHEREINKAUFSGEMEINSCHAFT NORWEGEGEN. Insatt mellan Luleå-Stettin med transport av färsk fisk
Övrig tid under kriget upplagd i Göteborgs hamn fram till 1944 då hon åter sattes i kustfart
(Källa boken "Sjöhistorisk årsbok 1996-97" Svensk KUSTSJÖFART 1840-1940 Av Carl-Gunnar Olsson
Såld 1963 till HELLENIC CYPRIOT SH CO, Grekland. M/S FOTIS
Förlist 1968 efter att ha gått på grund under resa Odessa - Beirut. Trots upprepade bärgningsförsök gick fartyget inte att rädda. Bröts itu på grundet

S/S WORMO