Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S VEGA

S/S VEGA

Reg: 5447 Byggd: 1913 Varv: LMV
DW: 1 640 BR: 1 O94
Mått: 69,0 x 10,7 x 4,4 Knop: 8

Tagen i beslag 1940 av England
Återlämnad efter kriget
Upphuggen 1954 i Travemünde