Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ELLIDA

M/S ELLIDA

Reg: 557 Byggd: 1873 Varv: Bergsunds Mek
DW: 440 BR: 608
Mått: 50,4x7,6x4 Maskin: 3-cyl trippel

1873: Levererad till Hudiksvalls Ångfartygsbolag, Hudiksvall. S/S NORRA HELSINGLAND
Fartyget var vid leveransen utrustad med 2-cyl compoundmaskin på nom hk 100
1881: Fartyget grundstöter och sjunker i Olmsundet. Befälhavaren omkommer
1881: Fartyget bärgas och tas till Göteborg för renovering. I samband med detta förlängs även fartyget, nytt DW: 491
1883: Fartyget levereras till Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, som köpt fartyget under renoveringstiden. S/S SVEA
1909: Såld till Stockholms Rederi AB Svea. I samband med övertagandet byggs fartyget om till renodlat lastfartyg, även en ny dieselmotor installeras. M/S ELLIDA
1936: Under resa Norrköping-Köpenhamn strandar fartyget i Kalmarsund. Fartyget glider av grundet och sjunker, men går inte att bärga

S/S ELLIDA