Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S BERKEL

S/S BERKEL

Reg: 8812 Byggd: 1946 Varv: FiV
DW: 2 500 BR: 1 578 Knop: 12,5

1946: Levererad till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm. S/S BERKEL
1959-05: Fartyget drabbas av en explosion med påföljande brand på position 58.40N 19.04E
1959-08: Upphuggen av Persöner, Ystad