Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
STENA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S STENA DANICA

M/S STENA DANICA

Reg: 11399 Byggd: 1974 Varv: Jozo Lozovina Mosor, Jugoslavien
DW: 2 134 BR: 6 333 Mått: 124,9 x 21,9 x 5,3
Knop: 22 Pass: 1 800 Bilar: 425

Insatt på linjen Göteborg-Fredrikshavn
Levererad med namnet M/S STENA NORDICA
Namnet ändrades 1974 till M/S STENA DANICA när föregångaren sålts och namnet var ledigt
Ombyggd 1977. Fartget förhöjdes så att även övre bildäck gavs fullhöjd för lastning av lastbilar. Fartyget fick nya portar som medgav ombordkörning direkt till det övre lastdäcket i stället för inre ramper
Nya data DW: 2.362 BR: 6.538 BILAR: 450 MÅTT: 124.9x 23.4x5.5
Omdöpt 1981 till M/S STENA NORDICA, för att lämna namnet till nybygge
Såld 1983 till NAUTICA NV (STENA), Belgien. T/C för RTM (Belgiska Järnvägen), Belgien
Omdöpt 1984 till M/S STENA NAUTICA
Såld 1986 till STENA CARGO LINE, Bahamas. M/S STENA NAUTICA
Omdöpt 1987 till M/S VERSAILS (Fr). T/C till SNCF (Franska Järnvägen), Frankrike
Såld 1988 till till SNCF, Frankrike. M/S VERSAILS
Såld 1992 till G I E VERSABAIL, Bahamas. M/S STENA LONDONER
Omdöpt 1996 till M/S SEAFRANCE MONET
Såld 1998 till SEAFRANCE SA
Såld 2000 till NAVIERA ARMAS SA, Spanien. M/S VOLCAN DE TACANDE
Omdöpt 2001 till M/S VOLCAN DE TANADA (Sp)
Omdöpt 2002 till M/S VOLCAN DE TACANDE
Upphuggen 2005 i Aliaga, Turkiet


M/S STENA DANICA
Jubileeumsvykort utgivet i samband med 50år av "Danica 1965-2015"

M/S STENA DANICA
M/S VERSAILS SNCF (Franska Järnvägen)

M/S STENA DANICA
M/S STENA LONDONER