Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
STENA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S STENA CARISMA
Foto: Conny Wickberg


HSS STENA CARISMA

Reg: 14938 Byggd: 1997 Varv: No
DW: 2 589 BR: 8 631 Mått: 88,0 x 30,0 x 3,9
Knop: 40 Pass: 900 Bilar: 210

Fartyget var avsett att levereras 1996 men pga svårigheter vid varvet, som ledde till varvets konkurs, blev fartyget över ett år försenat
Ett beställt och påbörjat systerfartyg färdigställdes aldrig
Fartyget användes endast under vår/sommarsäsong och låg upplagt i Göteborg under vinter/höst. Detta pågick under åren 2005 till 2013. Härefter har fartyget varit upplagt i Göteborg under hela säsongen

M/S STENA CARISMA

M/S STENA CARISMA
Foto: Conny Wickberg


M/S STENA CARISMA

M/S STENA CARISMA

M/S STENA CARISMA