BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAAND. SMITH REDERI ABKällor     


AND. SMITH REDERI AB


1906 återvände Anders Smith till hemstaden Uddevalla efter en tids arbete i utlandet. Han hade samlat ihop tillräckligt kapital för att införskaffa en 40 år gammal brigg vid namn Amanda. Redan efter några år förliste detta fartyg och det skulle ännu dröja innan rederirörelsen tog fart, men det var ändå med detta fartyg som verksamheten inleddes.
Anders Smith kom att starta en importfirma för kol och koks i Uddevalla och nu väcktes intresset av att transportera till Sverige med egna fartyg. 1917 bildade And. Smith därför rederirörelsen Ferlef. Detta rederi tillfördes ett mindre fartyg som sattes in i nordsjötrafik men även detta fartyg förliste efter kort tid varefter rederiet stod utan fartyg i 10 år. Tillsammans med Gösta Dalman inköpte And. Smith 1917 stockholmsrederiet STEAM.
1921 flyttar And. Smith och hans bolag till Stockholm och det är nu som verksamheten börjar ta fart. Fram till andra världskriget drevs verksamheten med ångfartyg huvudsakligen i trafik med skogsprodukter ut och kol och koks hem. Under slutet av 30talet bildades ett finskt dotterbolag ditt ett stort antal av fartygen flaggades ut. När Finland involverades i Andra världskriget flaggades fartygen åter till Sverige varefter detta dotterbolag avvecklades.
1947 ingick And Smith ett samarbete med Västerviksrederiet Ragne i linjen Swedish Chicago Line. SCL bedrev linjetrafik mellan Sverige och De Stora Sjöarna med s.k. Lakefartyg, specialbyggda för att klara slussarna till detta sjösystem. Den nya linjen fick stor framgång och det var denna verksamhet som kom att bli dominerande för rederirörelsen. And. Smith avled 1953 och efterträddes då av sonen Anders Robert Smith Under hans ledning byggdes en verksamhet upp inom oljehantering med egna cisterner och distributionsnät.
1956 ändras rederinamnet från Ferlef till And. Smith Rederi AB.
Vid sidan om de egna fartygen drev rederiet även ett antal fartyg i charter för trafiken till De Stora Sjöarna. Även om det verksamheten i SCL som dominerade efterkrigstiden ägde man också två större tankfartyg, båda dock under kort tid. 1968 såldes det sista Lakefarytget och rederiet stod nu en kort tid utan egna fartyg. Ett 25.000tons bulkfartyg inköptes samma år men detta fartyg såldes året efter. 1971 avvecklades SCL trafik definitivt och med detta upphörde den egna sjöfartsverksamheten.
Bolaget kom dock att få ett liv till efter det att And Smith AB sålts till finska THOMESTO OY. Detta ”nya” bolag kom att bli andelsägare i ett antal svenska fartyg under början av 80talet med som mest 50% i vintankern M/T VINLANDIA.

BOKSTAVSORDNING
M/S CAROLINE SMITH 1956
M/S HELGA SMITH 1944
M/S HELGA SMITH 1947
M/S MONICA SMITH 1952