Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SJ
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S DROTTNING VICTORIA

S/S DROTTNING VICTORIA

Reg: 5044 Byggd: 1909 Varv: Newcastle, GB
BR: 3 074
Mått: 108,3x15,6,6,8 Knop: 16

T/C 1939 till SVENSKA MARINEN. Hjälpkryssare
Återlämnad 1945 till SJ
Såld 1968 till PERSÖNER, Ystad
Upphuggen 1970


S/S DROTTNING VICTORIA

S/S DROTTNING VICTORIA

S/S DROTTNING VICTORIA

S/S DROTTNING VICTORIA

S/S DROTTNING VICTORIA