Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SJ
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S STARKE

M/S STARKE

Reg: 7698 Byggd: 1930 Varv: Deutsche Werke, Kiel, Tyskland
BR: 2 459 Mått: 93,1x15,9x5,2

Förlist 1942 vid Rügen
Bärgad 1943
Reparerad vid KMV. I samband med reparationen förlängdes fartryget samt försågs med två skorstenar
Återlevererad 1946, nytt BR: 3.092
Upphuggen 1972 av PERSÖNER, Ystad


M/S STARKE

M/S STARKE