Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SJ
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S SASSNITZ

M/S SASSNITZ

Reg: 17683 Byggd: 1989 Varv: Danyard Fredrikshavn, Danmark
DW: 5 050 BR: 20 276 Mått: 171,1x24,1
Spårlängd: 711 Pass: 900 Bil: 220
Maskin: Två MAN-B&W 8L40/54 OCH MAN-B&W 6l40/54 dieslar kW: 18 200 Knop: 17,5
1989: Levererad till Deutsche Reichsbahn, DDR. M/S SASSNITZ
1993: Överförd till Deutsche Fährverkehrsgesselschaft Ostsee, Tyskland
1998: Överförd till Scandlines Deutschland GmbH, Tyskland
2012: Såld till Stena RoRo Navigation Ltd, England. Fartyget behåller tysk flagga
2020: Går till uppläggning i Uddevala och byter efter några månader till Cypriotisk flagg
2021: Under resa för upphuggning skiftar fartyget till Svensk flagg under sin sista vecka
2021: Upphuggen i AliagaM/S SASSNITZ

M/S SASSNITZ