Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S VRETAHOLM

M/S VRETAHOLM

Reg: 10289 Byggd: 1962 Varv: Wärtsilä, Åbo
DW: 7 800 BR: 6 909 Knop: 16
Mått: 134,7 x 17,7 x 8,2

1971: Såld till CHINA OCEAN SHIPPING CO, Canton. FR KINA, M/S JIANG DU
1993: Upphuggen i Kina