Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S UDDEHOLM

M/S UDDEHOLM

Reg: 7975 Byggd: 1934 Varv: EMV
DW: 6 805 BR: 3 628
Mått: 111,9 x 15,8 x 6,7 Knop: 12

Minsprängdes 6 juli 1942 i Skagerak på resa Santos-Göteborg. Besättningen räddad