Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANDIC WASA

M/S SCANDIC WASA

Reg: 19419 Byggd: 1963 Varv: GVÖ
DW: 19 400 BR: 12 986 Mått: 167,7x21,8x13,6
Knop: 15 Maskin: 2-takts enkelverkande 6-cyl bhp: 7 500

1963: Levererad till Rederi AB Disa (Erik Brodin), Stockholm. M/S EVA BRODIN
1970: Rederiet säljs till Salénrederierna, Stockholm
1971: Omdöpt till M/S SCANDIC WASA
1977: Såld till Spanocean Line Ltd, England. M/S SCOTTISH WASA
1978: Såld till Hartland Shipping Corp. M/S ESPERENZA
1982: Såld till Marhaba Shipping Ltd. M/S SPERENZA
1985: Upphuggen i Kina