Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ANNA SALÉN

M/S ANNA SALÉN

Reg:9033 Byggd:1940 Varv:Sun Shb, Chester, USA
DW:12.000 BR:11.672
Mått:150,0 x 21,0 x 8,5 Knop:17,0

Byggd för MOORE McCORMACK, USA. M/S MORMACLAND.
Fartyget var byggt som ett Libertyfartyg av C3 typ,en serie som byggdes i ca 250 exemplar.
Ombyggd 1941 till eskorthangarfartyg och överlämnades till ROYAL NAVY nu med namnet M/S ARCHER.
Överfördes 1945 till MINISTERY OF WAR TRANSPORT (ALFRED HOLT MNGMT). M/S EMPIRE LAGAN.
Överlämnades 1946 till USMC. M/S ARCHER.
Byggdes 1948 om till lastfartyg.
Såld 1948 till RED AB PULP (SALéNS), Stockholm. M/S ANNA SALÉN.
Ombyggd 1948 till emigrantfartyg i Italien. Passagerare 1.562.
Såld 1955 till COMP. NAV. TASMANIA, Panama. M/S TASMANIA.
Såld 1961 till CHINA UNION LINES, Taiwan. M/S UNION RELIANCE.
Kolliderade 1961 i Houston kanalen på resa Los Angeles - New Orleans. Fjorton personer omkom, fartyget brann i fem dygn.
Kondemnerad och upphuggen 1962 i New Orleans.ANNA SALÉN

ANNA SALÉN

ANNA SALÉN

ANNA SALÉN

ANNA SALÉN

ANNA SALÉN
M/S ANNA SALÉN efter att 1952 ha kolliderat med norska valkokeriet "THORSHÖVDI" utanför Pentland Firth.
Båda fartygen klarade sig utan allvarligare skador för besättning eller fartyg.
Lägg märke till ANNA SALÉNS intryckta för.

ANNA SALÉN
Tygemblem M/S ANNA SALÉN Olympiaresor 1952 Stockholm-Helsingfors

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år