Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
TARANTELLA

M/S TARANTELLA

Reg:8850 Byggd:1947 Varv:KMV
DW:4.170 BR:5.119 Kylda fot3 :223.200
Mått:111,3 x 16,2 x 10,4 Knop:17

Byggd för RED AB GORTHON, Helsingborg. M/S JOH. GORTHON.
Såld 1964 till SALÉN REDERIERNA., Stockholm. M/S TARANTELLA.
Såld 1967 till SINLI NAVIGARTION CORP, Panama. M/S SINCHION REEFER.
Upphuggen 1973.


M/S JOH. GORTHON
GORTHON LINES

JOH. GORTHON

JOH. GORTHON

JOH. GORTHON

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år