Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
WINTER WATER

M/S WINTER SEA

Reg: 12666 Byggd: 1980 Varv: GVA
DW: 15 200 BR: 11 689 Kylda fot3 : 605.000
Mått: 169,2 x 25,7 x 10,1 Knop: 22

1985: Överförd till ZENITH DRY CARGO, Göteborg. M/S ZENITH SEA
1987: Såld till KARECO PTE LTD, Singapore. M/S WINTER SEA
1988: Såld till Iredale Pte Ltd, Singapore
1989: Såld till KVAERNER REEFER A/S, Norge (Si)
1991: Överförd till Kinver Sh Ltd
1991: Såld till Rederi AB TransAtlantic, Bahamas
1991: Såld till NONAGON MAT LTD, Bahamas. M/S SEGOVIA CARRIER (Bs)
1999: Såld till Segovia Sh Co (DelMonte), Bahamas. M/S SEGOVIA CARRIER (Bs)
2009: Upphuggen i Gadani Beach