Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REX
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
HÖGHARSÖ

S/S HÖGMARSÖ

Reg: (6371) 7019 Byggd: 1920 Varv: W Doxfords & Sons, GB
DW: 9 390 BR: 5 148
Mått: 131,5 x 16,5 x 10,4 Knop: 10,5

Byggd för TIRFING RED. AB, Göteborg. S/S SYDLAND
Fartyget havererade i december 1920 utanför Göteborg och bröts itu
Akterskeppet bärgades och ett nytt förskepp byggdes vid Eriksberg
Återlevererad 1923 och betraktades då som nybygge med nytt registnummer 7019
Såld 1948 till RED AB REX, Stockholm. S/S HÖGMARSÖ
Såld 1957 till BELMONT SH CO LTD, Bermuda. S/S CAYMONT (Br)
Upphuggen 1958 i Rotterdam
S/S SYDLAND
TIRFING RED. AB

S/S SYDLAND

S/S SYDLAND