Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REX
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
foglaro

M/S FOGLARÖ

Reg: 8692 Byggd: 1944 Varv: GV
DW: 12 100 BR: 9 125
Mått: 149,0 x 18,1 x 10,8 Knop: 13

Byggd för RED AB GRÄNGESBERG, Stockholm. MLT RAUTAS
Såld 1962 till RED AB REGULUS (REX), Stockholm. MLT FOGLARÖ
Rederiet köps 1967 upp av SALÉNKONCERNEN
Fartyget förs 1970 över på RED AB REX (SALÉNS)
1975 ändras rederiets firmanam till SALÉNREDERIERNA AB
Såld 1977 till F:a SKROT OCH AVFALLSPRODUKTER, Göteborg
Såld 1977 till ECKHARDT & CO, BRD
Upphuggen 1977 i England


foglaro

RAUTAS

M/S RAUTAS
RED AB GRÄNGESBERG

foglaro

M/S FOGLARÖ
SALÉNREDERIERNA AB