BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB RAGNEKällor     


WERKEBÄCKS ÅNGFARTYGS AB


Jöns Fredrik Olsson från småländska Werkebäck införskaffade 1899 ett litet fartyg om endast 90-tons med namnet Susanna. Med detta fartyg inleddes smålands största rederirörelse om man tar hänsyn till de förgreningar som bolaget senare gav upphov till. Efter att ha haft ett antal mindre segelskutor i sin verksamhet införskaffades 1902 Olsson sitt första ångfartyg. 1905 bildades det första bolaget, namnet blev Red AB Nora. Några år senare, 1908, bildades så Werkebäcks Ångfartygs Aktiebolag tillsammans med Wictor Olsson och Leonard Larsson, det tidigare bolaget gick samtidigt upp i det nybildade bolaget. 1911 införskaffade ett ångfartyg som fick namnet Amfred, med detta inleddes rederiets namnserie som avslutades på –fred.
1923 lät Fredrik Olsson bilda Rederi AB Fredborg som året senare fick sitt första fartyg med samma namn.
1931 avled Fredrik Olsson och Werkebäcks rederier övertogs av sonen Ruben. När arvsskiftet var klart 1937 kom Rederi AB Fredborg att övertas av Ragnar Nilsson i Västervik. Med bolaget följde fartyget Fredborg medan bolagets andra fartyg överfördes till Rederi AB Ostenia i Västervik.
1964 sålde bolaget sitt sista fartyg och punkt sattes för en 65-årig rederirörelse som inalles omfattat 27 fartyg.

REDERI AB RAGNE och OSTENIA.


Werkebäcksbolaget bildade 1921 ett bolag för att sköta klareringar och befraktningar av bolagets fartyg. Bolaget fick namnet Fredr. Olsson & Co med säte i Västervik och som chef anställdes den blott 25årige Ragnar Nilsson. 1923 gifte sig Ragnar Nilsson med Fredrik Olssons dotter Signe och blev på så vis en del av den Werkebäckska redarfamiljen.
1935 blev Ragnar Nilsson ägare till sitt första egna fartyg ångaren Lennart.
Fredrik Olsson avlider 1931 och sonen Ruben övertar Werkebäcksbolaget fram tills Fredriks maka Amanda avlider 1937. Vid arvsskiftet får döttrarna Signe och Olga dela på Rederi AB Fredborg och dess två fartyg medan Ruben ensam övertar Werkebäcks Ångfartygs AB.
Eftersom Signe var gift med Ragnar Nilsson var det denne som kom att överta redarskapet för S/S Fredborg. Det andra fartyget S/S Fredman tillfördes den andra dottern Olga som tillsammans med sin make bildade Red AB Ostenia.
1938 lät man ombilda Rederi AB Fredborg till Rederi AB Ragne, namnet var en ordlek med makarnas namn Ragnar och Signe.
Man planerade under slutet av 30-talet för trafik från Östersjön över Atlanten till de Stora Sjöarna. För denna trafik beställdes ett fartyg som i storlek var anpassat för slussarna till detta sjösystem. Kriget kom dock emellan så detta projekt fick anstå till efter freden. 1944 var freden i annalkande och planerna för trafiken till Stora Sjöarna återupptogs. Tillsammans med skeppsredare Anders Smith i Stockholm bildades Svenska Chicago Linjen (SCL). Vid sidan om den framgångsrika trafiken med SCL ägnade rederiet sig även åt kusttanktrafik. 1947 satsade man även på den tidens stortanktrafik genom att köpa in tankern Sira från Johnsons
1965 avgår Ragnar Nilsson som VD och efterträds av sonen Lennart. Samma år beställer bolaget sitt största fartyg vid Kockums, Björn Ragne.
1972 ger sig Ragnerederierna in i ett stort och oväntat projekt då man tar upp förhandlingar med Göteborg Fredrikshavn Linjen (Sessan) om att bygga en färja för Sessans planerade trafik på linjen Göteborg-Travemünde. Fartyget fick namnet Prinsessan Birgitta och eftersom det var Ragne som var huvudredare blev Västervik hemmahamn. Notera att det är Ragnes skorstensmärke på bilderna av detta fartyg.
Som så många andra rederier hade Ragne svårt att klara kostnaderna under 70-talet och 1979 såldes det sista fartyget, den i England registrerade Sig Ragne.
För en kort period återuppstod rederiet 1981 då bolagets aktier köptes av L Jeansson i Stockholm. Detta bolag tillfördes 1984 två fartyg från Finland specialbyggda för Saimakanal. Efter dryga två år återfördes fartygen till Finland och med detta var Ragnebolagens tid som rederi förbi.
Det andra, i ordets verkliga mening, systerbolaget Ostenia, omvandlades till fastighetsbolag.

ÅLDERSORDNING
S/S ROSAFRED 1908 Werkebäck
S/S RUBFRED 1915 Werkebäck
M/S SIGNEBORG 1939
M/T SIRA 1941
M/S RAGNEBORG 1946
M/S FREDBORG 1952
M/S FREDRIK RAGNE 1952
M/S MARIEBORG 1956
M/S BIRGIT RAGNE 1961
M/S MAJ RAGNE 1961
M/S SI RAGNE 1962
M/S BJÖRN RAGNE 1967
M/S PRINSESSAN BIRGITTA 1974
BOKSTAVSORDNING
M/S BIRGIT RAGNE 1961
M/S BJÖRN RAGNE 1967
M/S FREDBORG 1952
M/S FREDRIK RAGNE 1952
M/S MAJ RAGNE 1961
M/S MARIEBORG 1956
M/S PRINSESSAN BIRGITTA 1974
M/S RAGNEBORG 1946
S/S ROSAFRED 1908 Werkebäck
S/S RUBFRED 1915 Werkebäck
M/S SI RAGNE 1962
M/S SIGNEBORG 1939
M/T SIRA 1941