BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAPerl Shipping
LandskronaPer Viktor Liljegren var kamrer på Öresundsvarvet och kom från denna position att skaffa sig goda kontakter inom rederinäringen. Efter att ha varit i kontakt med Olof Wallenius bestämmer sig Liljegren att lägga en beställning på ett bulkfartyg om 26 000 ton vid Öresundsvarvet. Wallenius skulle gå in som befraktare av fartyget och på så vis skapa trygghet i det nya projektet. Fartyget kom att ägas av ett partsrederi där det norska Uglands rederiet kom att bli en betydande ägare.
Detta första samarbete mellan Liljegren, Wallenius och Ugland kom senare att få efterföljare i den nystartade rederirörelsen när tre bulkfartyg beställdes med leverans 1966. Även dessa fartyg var befraktade av Wallenius och anpassade för den verksamhet som Wallenius nu slagit in på, nämligen frakt av bilar.
Senare kom rederiet att även ge sig in på specialtankfartyg, denna gång i samarbete med det USA baserade Stolt Tankers. Perl shipping, som rederiet kom att heta efter en kombination av Per Liljegrens namn, blev dock inte långvarigt inom svensk rederinäring.
Efter att på kort tid ha växt till ett betydande rederi, mätt i tonnage, gick verksamheten i konkurs 1977, endast 13 år efter starten. Orsaken var en misslyckad beställning om 4 st bulkfartyg om 60 000 tons DW. Dessa fartyg kom att levereras mitt under den svåra sjöfartskonjunkturen i mitten av 1970-talet och då Perl Shipping inte klarade av betalningarna, sattes rederiet i konkurs.


BOKSTAVSORDNING
M/S CITADEL 1966
M/S DAPHNE 1967
M/S GRIMLAND 1964
M/S SONETTE 1967
M/T STOLT CROWN 1970
M/T STOLT CASTLE 1970
M/S THORVALDSEN 1974