Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Passagerarfartyg
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

Ångfartygs AB Södermanland
SÖDERMANLAND

M/S SÖDERMANLAND

Reg: 1596 Byggd: 1885 Varv: Oskarshamn MV
DW: BR: 175 Mått: 32,2x5,6x2,8
Maskin: Ångmaskin kW: 118 Knop: 11
1885: Levererad till ångfartygs AB Södermanland, Nyköping. S/S SÖDERMANLAND
1933: Rederiet går i konkurs
1934: Såld till Rederi AB Norden, Norrköping, på auktion. Ombyggd till pråm
1951: Såld till A Johansson, Karlskrona
1962: Upphuggen av G Nordström, Karlskrona