Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
NYKÖPINGSHUS

M/T NYKÖPINGSHUS

Reg: 9558 Byggd: 1955 Varv: KMV
DW: 15 570 BR: 10 548
Mått: 162,5 x 19,2 x 8,8 Knop: 14,5

Såld 1965 till BULETTA SA, Bulgarien. M/T CHUMERNA
Rederinamnet ändrades 1966 till NAV MAR BULGARE och året därpå till BULGARIAN TANKER FLEET
Upphuggen 1976 i Split