Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MALMROS MONSOON

M/S MALMROS MONSOON

Reg: 11407 Byggd: 1974 Varv: Wä
DW: 19 050 BR: 22 271
Mått: 202,9 x 26,8 x 16,4 Knop: 23

Beställd av SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET (BROSTRÖMS), Göteborg
Såld under byggtiden till MALMROS RED. AB
Såld 1980 till NAVAHO CO, HongKong
Såld 1984 till DENHOLM SH MNGT, Hongkong. M/S AUSTRALIA (Br)
Såld 1986 till SMYRNA SH. CO LTD (MEDITERRANEAN SH CO), Cypern. M/S GINA S.
Omdöpt till M/S WATER GINA
Omdöpt 1991 till M/S GINA
Omdöpt 1994 till M/S MSC GINA.
Omdöpt 1999 till M/S MSC FEDERICA
2007: Såld till Federica SA, Panama
2009: Upphuggen i Alang