Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MALMROS MARINER

T/T MALMROS MARINER

Reg: 11549 Byggd: 1974 Varv: Mitsui SB, Japan
DW: 372 000 BR: 190 400
Mått: 363,7 x 635,0 x 28,7 Knop: 16

Såld 1978 till LATIN AMERICA PETROLEUM CARRIERS, Liberia. T/T BRAZILIAN PRIDE
Såld 1986 till NATIONAL IRANIAN CARRIERS, Iran. T/T DENA
Under kriget Iran och Irak utsattes fartyget för ett flertal angrepp, dock utan alvarligare skador
Uppges 1981 vara lagerfartyg i Kharg Island
Fick 2000 en krafig explosion ombord varvid minst 10 man omkom och ett stort antal skadades. Fartyget sattes på grund utanför Chittagong där elden kunde släckas
Upphuggen 2000 i Chittagong