Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THULE

S/S THULE

Reg: 226 Byggd: 1892 Varv: Wigham, Richardson, England
DW: 1 990 BR: 1 914
Mått: 86,8 x 11,4 x 7,1 Knop: 14,5

Byggd för RED AB THULE, Göteborg
Rederiet uppköpt 1916 av SVENSKA LLOYD, Göteborg
Överförd 1919 på SVENSKA LLOYD efter det att THULE likviderats
Såld 1925 till VILLAIN & FASSIO SOC ANON ITALIA DI MERCANTILE, Italien. S/S FRANCA FASSIO
Torpederad 1940 på resa Genua - Barcelona av den brittiske U-båten TRITON


THULE

THULE

THULE

THULE