Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THORSTEN

S/S THORSTEN

Reg: 1557 Byggd: 1883 Varv: LMV
DW: 1 440 BR: 1 633
Mått: 79,9 x 10,1 x 7,2

Byggd för ÅNGFARTYGS AB THULE, Göteborg. S/S THORSTEN
Rederiet uppgöpt 1916 av SVENSKA LLOYD, Göteborg
Överförd 1919 till SVENSKA LLOYD efter det att THULE likviderats
Såld 1920 till LINE REVAL STETTIN REVAL (ALEXANDER SCHMIDT), Estland
Överförd till REEDERI AG HANS DIDRICH SCMIDT, Estland
Upphuggen 1925
THORSTEN

THORSTEN

THORSTEN
S/S THORSTEN - LINE REVAL STETTIN REVAL