Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SICILIA

M/S SICILIA

Reg:7968 Byggd:1934 Varv:KMV
DW:2.715 BR:1.633
Mått:86,6 x 12,6 x 4,6

Fartyget stoppades 27 maj 1943 av tyska ubåten U 181, under resa Lourenco Marques - Beira. Besättningen gick i livbåtarna varefter fartyget sänktes med en torped. Besättningen räddad