Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANIA

M/S SCANIA

Reg: 7961 Byggd: 1934 Varv: KMV
DW: 2 715 BR: 1 629
Mått: 86,6 x 12,6 x 4,6

På resa 1942 melan Montevideo-Philadelfia stoppades fartyget utanför Brasilianska kusten av Tyska U-båten 176
Besättningen beordrades i båtarna, varefter Scania sänktes med sprängpatroner
Besättningen räddades efter 60 timar av Johnsons M/S NORDSTJERNAN


SCANIA
Leveransfoto Otto Ohm