Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANDINAVIA

M/S SCANDINAVIA

Reg: 8214 Byggd: 1937 Varv: EMV
DW: 2 745 BR: 1 641
Mått: 86,6 x 12,6 x 4,6

Fartyget stoppades 10 jui 1943 av tyska ubåten U 510, under resa Curacao - Rio de Janeiro Besättningen gick i livbåtarna varefter fartyget sänktes med en torped Besättningen räddades efter att under tio dagar drivit omkring i livbåtarna