Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANDINAVIA

M/S SCANDINAVIA

Reg:8214 Byggd:1937 Varv:EMV
DW:2.745 BR:1.641
Mått:86,6 x 12,6 x 4,6

Fartyget stoppades 10 jui 1943 av tyska ubåten U 510, under resa Curacao - Rio de Janeiro. Besättningen gick i livbåtarna varefter fartyget sänktes med en torped. Besättningen räddades efter att under tio dagar drivit omkring i livbåtarna.