Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MASILIA

S/S RING

Reg:3590 Byggd:1888 Varv:Russel, Skottland
DW:1.600 BR:1.191
Mått:69, x 10,2 x 5,2

Byggd för J & AWyllie, England. S/S LORD ROSEBURY
Såld 1898 till SS Rosebury, Skottland
Såld 1900 till ångfartygs AB Thule, Göteborg, S/S RING
Bolaget övertas 1916 av Svenska Lloyd
Såld 1937 till Valdemar Skogland AS, Norge. S/S SCOTIA (Pa)
Såld 1938 till Scotia Co, Panama. S/S DIANA
Såld 1940 till Margit SS Co, Panama S/S CHIMAN
Stryks i registren 1942, orsak ej känd