Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
PATRICIA

S/S PATRICIA

Reg: 8030 Byggd: 1926 Varv: Swan, Hunter, England
DW: 2 950 BR: 3 902
Mått: 105,2 x 14,5 x 7,3 Knop: 15

Byggd för BYRON STEAM SHIP CO, England. S/S PATRIS II
Såld 1928 till NATIONAL STEAM NAV CO, Grekland
Såld 1935 till SVENSKA LLOYD, Göteborg. S/S PATRICIA
T/C 1940 till SVENSKA MARINEN
Såld 1940 till SVENSKA MARINEN. Ombyggd vid Eriksberg till ubåtsmoderfartyg
Utrangerad 1971 och överförd på FÖRSVARETS MATERIALVERK
Såld 1971 till A NILSSON, Ystad för skrotning. Ankom till Skrot&avfallsprodukter, Göteborg för skrotning
Såld 1972 till AB JÄRNSIDA, Göteborg. Omdöpt till S/S GELE
Bogserad till Santander, Spanien där hon slutligen blev upphuggen


PATRICIA

PATRICIA
2:a klass matsal - 2:nd class Dining-room
PATRICIA
1:a klass Matsal - 1:st class Dining-room
PATRICIA
M/S PATRICIA som marinens ubåtsmoderfartyg, avsedd för nio ubåtsbesättningar.