Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
PATRICIA

S/S PATRICIA

Reg:8030 Byggd:1926 Varv:Swan, Hunter, England
DW:2.950 BR:3.902
Mått:105,2 x 14,5 x 7,3 Knop:15

Byggd för BYRON STEAM SHIP CO, England. S/S PATRIS II.
Såld 1928 till NATIONAL STEAM NAV CO, Grekland..
Såld 1935 till SVENSKA LLOYD, Göteborg. S/S PATRICIA.
T/C 1940 till SVENSKA MARINEN.
Såld 1940 till SVENSKA MARINEN. Ombyggd vid Eriksberg till ubåtsmoderfartyg.
Utrangerad 1971 och överförd på FÖRSVARETS MATERIALVERK.
Såld 1971 till A NILSSON, Ystad för skrotning. Ankom till Skrot&avfallsprodukter, Göteborg för skrotning.
Såld 1972 till AB JÄRNSIDA, Göteborg. Omdöpt till S/S GELE.
Bogserad till Santander, Spanien där hon slutligen blev upphuggen.


PATRICIA

PATRICIA
2:a klass matsal - 2:nd class Dining-room
PATRICIA
1:a klass Matsal - 1:st class Dining-room
PATRICIA
M/S PATRICIA som marinens ubåtsmoderfartyg, avsedd för nio ubåtsbesättningar.Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år