Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BOTHNIA

M/S BOTHNIA

Reg: 8486 Byggd: 1941 Varv: EMV
DW: 2 160 BR: 1 219 Knop: 13,5
Mått: 89,8 x 12,7 x 4,9

Byggd för TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB, Trelleborg. M/S ÅHUS
Upplagd i Göteborg pga kriget, satt i trafik september 1944
T/C 1951 till SVENSKA LLOYD, Göteborg
Såld 1960 till SVENSKA LLOYD, M/S BOTHNIA
Såld 1963 till AB HELSINGFORS SS CO, Finland. M/S PARMA
Såld 1965 till E LOUKEDES, Grekland. M/S NAFSIPOROS
Förlist 1969 på resa Savona-Bombay. Fartyget sprang läck och sattes på land
Besättningen räddad men fartyget blev totalt sönderbrutet