Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ANDALUSIA

S/S ANDALUSIA

Reg:5769 Byggd:1916 Varv:Oskarshamns Varv
DW:2.215 BR:1.284
Mått:72,0 x 11,4 x 4,8

Byggd för ÅNGFARTYGS AB GÖTEBORG-MANCHESTER (SVENSKA LLOYD). S/S ANDALUSIA.
Bolaget sattes 1918 i likvidation varpå tillgångarna överfördes på AB SVENSKA LLOYD, Göteborg.
Förlist 1940 på resa Bordeaux-Göteborg. 21 personer omkom, uppgifter saknas om fartygets öde.